Wat is Bink?

BINK is een stoer buitenspeel- en beweegprogramma welke wordt begeleid door fysiotherapeuten en ALO geschoolde sportinstructeurs. Het programma is voor inactieve kinderen met ziektes als astma, reuma, diabetes, hartaandoeningen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en kanker. Juist kinderen met deze diagnoses blijken lastig over de drempel te stappen naar meer bewegen, sport en buitenspelen. Ouders en kinderen weten nog onvoldoende wat mag, en wat niet mag, in relatie tot hun aandoening en sporten en bewegen. Ze bevinden zich in het regulier onderwijs en speciale programma’s omtrent bewegen worden hier niet direct aangeboden. Ze spelen te weinig buiten en participeren nog onvoldoende in sport.

Voor wie?

Voor kinderen die door hun ziekte bij de revalidatiearts terecht komen is training & sport vanzelfsprekend. Echter dat geldt niet voor alle kinderen. Kinderen met een chronische aandoening – waarbij de aandoening niet fysiek beperkend of invaliderend is zoals bijvoorbeeld astma, reuma, diabetes, hartaandoening, kanker, chronisch vermoeidheid syndroom en hoofdpijn kunnen vaak onvoldoende meekomen tijdens de gymles of in het reguliere sportaanbod. Een verminderde fysieke fitheid als gevolg van de ziekte of de inactieve periode tijdens de acute fase van de ziekte zorgen voor fysieke beperkingen, maar ook bewegingsangst. Er is onduidelijkheid bij het kind, zijn ouders en de directe omgeving over wat te doen met betrekking tot sport en bewegen. Wat mag je nou wel doen aan sport en bewegen als je bijvoorbeeld kinderreuma hebt, of als je net bent behandeld voor kinderkanker? En wat is beter om nog even niet te doen en hoe bouw je op? Bij BINK leren kinderen nieuwe grenzen op te zoeken in een inspirerende buitenomgeving waar bewegen leuk is en sporten weer gewoon wordt. BINK helpt hen om fysiek beter te worden zodat ze weer mee kunnen doen met inspannende activiteiten en lekker buiten kunnen spelen.

Meer weten?

Ga hier naar de site van Bink.