visie op bewegen

Bewegen is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Onze missie is om kinderen te stimuleren in spelenderwijs bewegen. Ook wanneer een ziekte het kind daarin belemmert!

Er zijn drie belangrijke peilers: plezier, kennis en omgeving. Bewegen doe je meer en langer als het leuk is. Voldoende kennis vermindert angst en belemmeringen rondom bewegen. Een goede omgeving stimuleert bewegen.

Plezier in bewegen

Bewegen en spelen is leuk, leerzaam en goed voor kinderen. Van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Buitenspelen en bewegen bevordert verschillende motorische vaardigheden zoals rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen.

Maar ook cognitieve en sociale vaardigheden zoals concentratievermogen, leerprestaties, technisch en ruimtelijk inzicht en samenwerken, fantasie, empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn. Spelen draagt bij aan voldoende bewegen.

Daarbuiten laat kinderen spelenderwijs bewegen.

Het belang van bewegen

Volgens de nieuwe beweegrichtlijn van de gezondheidsraad  moeten kinderen dagelijks 60 minuten matig tot intensief bewegen en tenminste 3x per week spier- en botversterkende activiteiten doen.

Maar hoe doe je dat nou? En hoe maak je het leuk?

Daarbuiten speelt in op dit actuele vraagstuk door de ontwikkeling van beweegstimulerende produkten, de inrichting van een beweegstimulerende omgeving, maar ook door kennis over bewegen en beweeggedrag te vergroten bij het grote publiek.

Omgeving en sociaal netwerk

Goede inrichting van een ruimte kan bewegen stimuleren. Maar de inrichting kan het niet alleen, ook ouders, leraren en de sportinstructeur moeten een kind hierin stimuleren. Dat geldt voor een gezond kind, maar zeker ook voor een kind met een ziekte of aandoening.

De beweegmogelijkheden van een kind een ziekte zijn soms lastig in te schatten – ook voor een professional. Het gevolg is dat er snel gekozen wordt voor een rustig activiteiten programma. Dit terwijl voldoende sport en beweging voor een kind met een ziekte juist extra belangrijk is!

Daarbuiten adviseert over, en bedenkt oplossingen voor, een goede beweeg-stimulerende binnen- en buiteninrichting. Tevens verzorgt Daarbuiten trainingen voor ouders en kinderen, maar ook voor professionals om meer te leren over bewegen met een kind met een chronische aandoening. Jong geleerd is oud gedaan.

visie in praktijk

Hoe realiseert Daarbuiten haar visie?

Wij vertalen kennis over bewegen naar de praktijk. Cijfers worden omgezet naar innovaties. Maar ook andersom helpen wij bij het vinden van een effectieve interventie die past bij een probleem in de praktijk. Wij helpen patiënten, ouders, leraren, sportbegeleiders en therapeuten om kinderen te ondersteunen bij gezond beweeggedrag.

Innovatie

Daarbuiten bedenkt en ontwerpt producten en oplossingen tegen inactiviteit met aandacht voor zorg en kwaliteit

Trainingen

Daarbuiten verzorgt trainingen over beweegmogelijkheden van kinderen die fysiek beperkt worden door een chronische aandoening.

Inrichting

Daarbuiten biedt advies bij bijzondere vraagstukken over inrichting van speelruimtes voor kinderen

Verbinding

Daarbuiten spreekt de taal van onderzoek en van de praktijk. Wij bouwen bruggen en reageren op de vragen: wat is nodig en wat is de oplossing?